top of page

Fotografiska improvisationer / Photographic improvisations

 

Fotografiska improvisationer eller konceptuella idéer?

I mitt konstnärliga arbete använder jag dessa motsatspar som skapar energi.

 

Jag arbetar med utställningar och bokprojekt. Med lek, fantasi och poesi fångar jag in verkligheten omkring mig. På mina bilder syns ofta jordnära föremål som spaden med sin skugga, vattenkannan, stegen som pekar mot molnen. Lutande stolar och äpplen som vill uttrycka sig. Tid och rörelse spelar också en framträdande roll i bildserier med korta skeenden av nuets ständiga flykt eller förnyelse. Konstnärliga anspelningar och referenser finns med i bakgrunden.

bottom of page